Служба за правне, економско – финансијске, техничке и друге сличне послове
– Одељење за правне и кадровске послове:
– одсек за кадровске и опште послове
– одсек за набавке
– одсек медицинског снабдевања
– Одељење за економско-финансијске послове и информатику:
– одсек рачуноводства
– одсек планско-аналитичких послова и информатике
– Oдељење за техничке послове;
– одсек транспорта
– oдсек одржавања опреме и објеката
– одсек за одржавање хигијене

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу