Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Шабац на дан
17.01.2019.
1. Почетно стање 2.792.558,82
2. Прилив средстава од РФЗО 18.914.026,13
3. Прилив средстава од партиципације 15.950,00
4. Остале уплате 452.922,27
5. Исплате претходног дана 19.142.501,13
5.1 Зараде запослених 18.914.026,13
5.2 Превоз запослених
5.3 Лекови у здравственој установи
5.4 Сандостатин – по уговору
5.5 Санитетски и медицински материјал
5.6 Енергенти
5.7 Остали материјал
5.8 Остали трошкови
5.9 Остале исплате 228.475,00
КОНАЧНО СТАЊЕ 3.032.956,09

 

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу