Велики део посла урађен – чека се посета спољашњих оцењивача

Изузетно поносни на велики део посла који смо у поступку акредитације Дома здравља успешно завршили, подсећамо да је овај процес у нашој установи почео у јуну прошле године. Први део овог важног посла састојао се у формирању тимова и обуци за самооцењивање. Потом су тимови активно радили на оцењивању својих служби, писању процедуре и прикупљању доказа да се активности у нашој установи реализују у складу са тим што прописује Агенција за акредитацију здравствених установа.

АЗУС

Поступак самооцењивања је код нас окончан у првој половини децембра месеца, после чега су извештаји достављени Агенцији, па се сада очекује посета спољашњих оцењивача.

У процесу акредитације здравствених установа прописани су стандарди које је потребно испунити, а испуњавање стандарда проверава се кроз критеријуме. Самооцењивање је један од важних послова које смо сами реализовали, а било је потребно објективно сагледати докле смо стигли у остваривању прописаних норми. Оцене у овом поступку су од један до пет, при чему би јединица значила да нема процедуре у установи, оценом два констатује се да су процедуре дефинисане и почињу да се уводе, тројка указује на устаљене процедуре које се примењују, док се четворком означава унапређена примена, а петица значи да су процедуре у потпуности заживеле. И управо од односа оцена један и два према четири и пет зависи и дужина акредитације, која се може добити на годину, три и седам. При том треба имати у виду да стандарди који се тичу безбедности пацијената, као на пример хигијена, идентификација пацијената, безбедно руковање лековима и сл. не смеју бити оцењени оценом мањом од четири.

На високом квалитету услуга које пружа наш Дом здравља темељи се уверење да ћемо овај врло важан посао ускоро успешно привести крају.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу