Одржана седница Управног одбора Дома здравља Шабац

Управни одбора Дома здравља Шабац 11. јануара одржао је тридесет шесту седницу. Једина тачка дневног реда била је Извештај о извршеном редовном годишњем попису средстава и извора средстава, са стањем на дан 31.12.2012.године.

Попис имовине Дома здравља је обавило девет пописних комисија уз координацију Централне пописне комисије. Централна пописна комисија, која је сачинила Извештај  о стању средстава и извора средстава по попису, није констатовала разлике између стварног, пописаног стања  и стања по књиговодственој евиденцији.

Чланови Управног одбора наше установе Извештај o стању средстава и извора средстава по попису усвојили су једногласно.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу