07-19-LEKOVI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

08.11.2018.-07-19-lekovi i medicinski potrošni- POZIV

08.11.2018.-07-19-konkursna PORTAL 1

19.11.2018.-07-19-1 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

19.11.2018.07-19-konkursna PORTAL2

30.11.2018.-07-19-2 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

30.11.2018.-07-19-3-POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

30.11.2018.-07-19-konkursna PORTAL3

05.12.2018.-07-19-4 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

06.12.2018.-07-19-5 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

06.12.2018.-07-19 obaveštenje o produženju roka

06.12.2018.-07-19-konkursna PORTAL4

07.12.2018.-07-19-6 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

27.12.2019.-07-19-ODLUKA O DODELI UGOVORA

27.12.2018.-07-19-Obaveštenje o obustavi postupka

28.12.2018.-07-19-ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

03.01.2019.-07-19-ODLUKA O DODELI UGOVORA-IZMENA

03.01.2019.-07-19-Obaveštenje o obustavi postupka-ИЗМЕНА

03.01.2019.-07-19-ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA-ИЗМЕНА

25.01.2019.-07-19-obaveštenje o zaključenom ugovoru

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу