ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Доктор медицине– 4 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
  2. Медицинска сестра/техничар – 6 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
  3. Возач – 6 извршилаца,са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
  4. Спремачица – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године

За више информација, преузмите документ : javni oglas 16.09.2021. pov obim posla

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу