ИНТЕРНИ ОГЛАС ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине:

  1. Гинекологија и акушерство – 1 специјализација
  2. Општа медицина – 2 специјализације
  3. Медицина рада – 1 специјализација
  4. Педијатрија – 1 специјализација
  5. Стоматолошка протетика- специјализација
  6. Ортопедија вилица – 1 специјализација

За више информација,

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу