ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Стоматолошка сестра/техничар – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom 13.10.2021. – Copy – Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор медицине– 3 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
 2. Медицинска сестра/техничар – 5 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
 3. Возач – 1 извршилац,са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла,
 2. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла.

За више информација, преузмите документ : javni oglas-dr stom.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Медицинска сестра/техничар– 2 извршиоца , са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, а најдуже до 31.12.2021.године
 2. Виша медицинска сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, а најдуже до 31.12.2021.године

За више информација,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор медицине– 4 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
 2. Медицинска сестра/техничар – 6 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
 3. Возач – 6 извршилаца,са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор стоматологије – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, до годину дана, због повећаног обима посла.

ЗА више информација преузмите документ : javni oglas-dr stom 13.08.2021. – Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта  „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 23.08.2021.год до 31.12.2021.год.

 1. Реализатор промотивних активности – 1 извршилац;

За више информација, преузмите документ : javni oglas pr 10.08.2021

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта  „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 02.08.2021.год до 31.12.2021.год.

 1. Лабораторијски техничар – 1 извршилац;

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-za лаборанта 12.07.2021

ИНТЕРНИ ОГЛАС ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине:

 1. Општа медицина – 2 специјализације
 2. Педијатрија – 2 специјализација

За више информација, преузмите документ : interni oglas-spec. 2021

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор медицине– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, a најдуже до повратка привремено одсутне запослене због боловања

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-lekari-zamena-odredjeno bolovanje

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу