ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“.

Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године.

 1. Виша медицинска сестра/техничар – 2 извршилаца;
 2. Стоматолошка сестра – 2 извршилаца;
 3. Медицинска сестра/техничар општег смера – 28 извршилаца;

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“.

Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године.

 1. Саобраћајни инжењер – 1 извршилац

За више информација, преузмите документ :  LINK

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“.

Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године.

 1. Доктор медицине – 8 извршилаца;
 2. Доктор стоматологије – 1 извршилац;

За више информација,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“.

Радни однос се заснива на време од 01.06.2020.год. до 31.12. 2020.године.

 

 1. Доктор стоматологије – 1 извршилац
 2. Медицинска сестра/техничар – 3 извршиоца

За више информација,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020.године.

Радни однос се заснива на време од 01.04.2020.год. до 30.06.2020.године.

 1. Доктор медицине – 1 извршилац
 2. Медицинска сестра/техничар – 2 извршиоца

За више информација,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020.године

 1. Виша медицинска сестра/техничар – 1 извршилац
 2. Медицинска сестра/техничар – 10 извршилаца
 3. Стоматолошка сестра – 2 извршиоца

За више информација, преузмите документ : javni oglas -Projekat

ИНТЕРНИ ОГЛАС ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине:

 1. Гинекологија и акушерство – 1 специјализација
 2. Општа медицина – 2 специјализације
 3. Медицина рада – 1 специјализација
 4. Педијатрија – 1 специјализација
 5. Стоматолошка протетика- специјализација
 6. Ортопедија вилица – 1 специјализација

За више информација,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. 1. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време на време од годину дана, због повећаног обима посла,

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

– завршена средња медицинска школа – IV степен, смер стоматошка сестра или зубни техничар

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020. године :

 1. Доктор стоматологије – 1 извршилац
 2. Фармацеутски техничар – 1 извршилац
 3. Струковни инжењер електротехнике – 1 извршилац

За више информација,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца„Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год до 30.06.2020.год.

 

 • Доктор медицине – 8 извршилаца;
 • Медицинска сестра/техничар општег смера – 26 извршилаца;
 • Медицинска сестра/техничар акушерског смера– 1 извршилац;
 • Лабораторијски техничар – 2 извршилац;

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу