ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020. године :

 1. Доктор стоматологије – 1 извршилац
 2. Фармацеутски техничар – 1 извршилац
 3. Струковни инжењер електротехнике – 1 извршилац

За више информација,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца„Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год до 30.06.2020.год.

 

 • Доктор медицине – 8 извршилаца;
 • Медицинска сестра/техничар општег смера – 26 извршилаца;
 • Медицинска сестра/техничар акушерског смера– 1 извршилац;
 • Лабораторијски техничар – 2 извршилац;

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. 1. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања.

За више информација, преузмите документ : javni oglas -stomatološka sestra

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, на период до годину дана.

За више информација, преузмите документ : javni oglas -stomatološka sestra

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор медицине – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању до 18 месеци, почев од 01.11.2019.године
 2. Медицинска сестра/техничар – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању до 18 месеци, почев од 01.11.2019.године

Радни однос за горе наведена радна места заснива се у оквиру реализације Пројекта прекограничне сарадње Interreg-IPA-CBC Croatia-Serbia,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

1. Доктор стоматологије -2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла,

2. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања.

 

За више информација, преузмите документ :javni oglas-dr stom.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Возач – 2 извршиoцa, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до 3 месеца, због повећаног обима посла, на терет средстава сопствених прихода

За више информација, преузмите документ : javni oglas -vozači

ИНТЕРНИ ОГЛАС ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине:

 1. Медицина рада – 1 специјализација
 2. Гинекологија и акушерство – 1 специјализација

За више информација, преузмите документ : interni oglas-spec.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2019.године , на терет средстава сопствених прихода.

 • Медицинска сестра/техничар општег смера у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског транспорта
 • Дипломирани инжењер саобраћаја у Одељењу за техничке послове.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла,
 2. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла.

 

За више информација, преузмите документ : javni oglas-dr stom.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу