ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла,
 2. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-dr-stom 21.09.2020.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Cа пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено      одсутне запослене због одобреног неплаћеног одсуства

 • Дипломирани економиста – 1 извршилац;

За више информација, преузмите документ : javni oglas ekonomista

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца„Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, a најдуже до 31.12.2020.године.

 

 • Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар акушерског смера– 2 извршиоца;

За више информација, преизмите документ : javni oglas za tehnicare 24.08.2020

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, а најдуже до 31.12.2020.године, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“ :

 • Доктор стоматологије – 1 извршилац;

за више информација, преузмите документ : javni oglas za stom projekat 17.08.2020 – Copy – Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор стоматологије – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла,
 2. Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања.

За више информација, преузмите документ : javni oglas-dr stom. (1)

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне због боловања, на терет средстава сопствених прихода.

 1. Медицинска сестра/техничар општег
  смера – 1
  извршилац;

За више информација, преузмите документ :

javni oglas za tehnicara sop sredstva 23.07.2020.- Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“.

Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године.

 1. Виша медицинска сестра/техничар – 2 извршилаца;
 2. Стоматолошка сестра – 2 извршилаца;
 3. Медицинска сестра/техничар општег смера – 28 извршилаца;

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“.

Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године.

 1. Саобраћајни инжењер – 1 извршилац

За више информација, преузмите документ :  LINK

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“.

Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године.

 1. Доктор медицине – 8 извршилаца;
 2. Доктор стоматологије – 1 извршилац;

За више информација,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“.

Радни однос се заснива на време од 01.06.2020.год. до 31.12. 2020.године.

 

 1. Доктор стоматологије – 1 извршилац
 2. Медицинска сестра/техничар – 3 извршиоца

За више информација,

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу