ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Доктор стоматологије – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време,а најдуже до годину дана, због повећаног обима посла.

За више информација, преузмите документ : javni oglas-dr stom 13.01.2021.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, до 31.03.2021.

    1) Медицинска сестра/техничар општег смера – 15 извршилаца;

За више информација, преузмите документ : javni oglas za tehnicare 11 01 2021

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Доктор медицине– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, до 31.03.2021.године

Доктор медицине, 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне због неплаћеног одсуства, до 31.03.2021.године

За више информација, преузмите документ : javni-oglas lekari zamena odredjeno 29.12.2020.godine

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

OВАЈ ОГЛАС ЈЕ ПОНИШТЕН!

За више информација, преузмите документ : javni oglas- poništaj

——————————————————————————————————————–

са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца„Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2021.год до 30.06.2021.год.

  • Доктор медицине – 4 извршилаца;

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2021.год до 30.06.2021.год.

  1. Виша медицинска сестра/техничар – 2 извршиоца;
  2. Медицинска сестра/техничар општег смера – 15 извршилаца;
  3. Лабораторијски техничар – 2 извршиоца;
  4. Фармацеутски техничар – 1 извршилац.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

са пуним радним временом на неодређено време

  1. Доктор медицине или доктор медицине специјалиста – 8 извршилаца

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

–  завршен медицински факултет

– положен стручни испит

– завршена специјализација – факултативно

За више информација преузмите документ : javni oglas

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Доктор стоматологије– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне запослене због боловања

За више информација, преузмите документ : др стоматологије 30.11.2020.

Јавни оглас за пријем у радни однос

Доктор стоматологије – специјалиста ортопедије вилица – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне запослене због боловања

За више информација, преузмите документ : javni-oglas ortopedija vilica 22.10.2020. – Copy – Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom 12.10.2020. – Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла,
  2. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-dr-stom 21.09.2020.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу