ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  • Дипломирани економиста – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне запослене због трудничког боловања;

Документацију можете преузети овде: ekonomista 28.02.2017.

Јавни оглас за пријем у радни однос

  • Медицинска сестра / техничар општег смера – 3 извршица, са пуним радним временом, на одређено време у трајању најдуже до три (3) месеца, због повећаног обима посла

Документацију можете преузети овде: Јавни оглас

Јавни оглас за пријем у радни однос

  1. Доктор медицине – 18 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању најдуже до три (3) месеца, због повећаног обима посла
  2. Медицинска сестра – техничар општег смера – 16 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању најдуже до три (3) месеца, због повећаног обима посла

Документацију можете преузети овде:Javni oglas

Javni oglas

  1. Доктор стоматологије  – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања
  2. Чистачица  – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања

За више информација преузмите документ:Javni oglas

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

1.Возач – Служба хитне медицинске помоћи – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог због боловања

За више информација преузмите документ:javni oglas

 

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу