ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

1. Дипломирани инжењер електротехнике – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог због неплаћеног одсуства;

За више информација преузмите документ:Javni oglas – dipl inzenjer elektrotehnike 08.11.2016.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

1. Дипл. инжењер саобраћаја – један извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због привремене спречености за рад (породиљско боловање)

За више информација преузмите документ:саобраћајни инжењер

 

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

1) Дипломирани инжењер информатике – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог због неплаћеног одсуства.

 

За више информација преузмите документ:dipl. ing. inf.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Виши зубни техничар-протетичар у Служби за стоматолошку здравствену заштиту – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања

 

За више информација преузмите документ:  JAVNI-OGLAS – zubni tehnicar

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања
  2. Медицинска сестра – техничар општег смера у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутни запослених због боловања

За више информација,

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу