Служба дечје здравствене заштите са медицином спорта организује и спроводи здравствену делатност на нивоу примарне здравствене заштите деце узраста од рођења па до навршене 18. године живота.

У Служби је отворено око 21000 картона. Годишње се у Служби обави око 33000 куративних и око 109000 превентивних прегледа (вакцинација по календару вакцинације, систематски прегледи новорођенчади и одојчади, систематски прегледи мале деце, систематски прегледи школске деце, систематске прегледе деце за време припрема и пред спортска такмичења). Служба има и мултидисциплинаран тим стручњака за рад са децом која имају сметње у психомоторном развоју.

Начелник Службе дечје здравствене заштите је др Снежана Гавриловић, а Главна сестра је Радојка Ненадић.

 

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу