СЗЗОС је служба са највећим бројем запослених у Дому здравља Шабац, која својим самопрегорним радом пружа здравствену заштиту за преко 90 000 становника на територији Града Шапца. У циљу приближавања наших услуга свим становницима, поред 5 амбуланти у градском подручју, активирали смо рад наших здравствених амбуланти и у 29 сеоских месних заједница.

СЗЗОС сачињавају 7 одсека , од којих су 6 организовани за пружање куративне здравствене заштите (за лечење пацијената) по територијалном принципу, а седми одсек је Одсек превентивне здравствене заштите са медицином спорта, који се бави углавном превентивним прегледима радника, возача, спортиста и других специфичних категорија становништва.

 1. 1.     Одсек „Поцерина“ са амбулантама: Чавић, Јевремовац, Варна, Грушић, Десић, Волујац, Букор, Криваја, Богосавац и Добрић;
 2. 2.     Одсек „Мачва“ са амбулантама : друга здравствена станица „Стојан Новаковић“, Мајур, Табановић, М.Причиновић, Шеварице, Дреновац, Штитар и Слепчевић;
 3. 3.     Одсек “Прњавор“ са амбулантама: здравствена станица „Арчибалд Рајс“ Прњавор, Рибари, Петловача, Петковица, Липолист, Бела Река, Дуваниште и Змињак;
 4. 4.     Одсек „Посавина“ са амбулантама: прва здравствена станица“Др Андра Јовановић“, Јеленча, Орид, П.Причиновић, Г.Врањска, Заблаће;
 5. 5.     Одсек Трећа здравствена станица „Др Лаза К.Лазаревић“;
 6. 6.     Одсек Четврта здравствена станица „ Медицина рада“
 7. 7.     Одсек Превентивне здравствене заштите са медицином спорта.

Улаз у Трећу здравствену станицу

За шефове сваког од одсека су именовани еминентни лекари специјалисти опште медицине и специјалисти медицине рада, а за главне сестре одсека изузетно способне и обучене медицинске сестре са завршеном вишом медицинском школом. Они у договору са начелником и главном сестром Службе руководе и организују рад у оквиру свог одсека. Шефови одсека су заједно са начелником чланови Стручног колегијума СЗЗОС, где учествују у изради планова за унапређење и побољшање квалитета рада Службе, предлажу кадровска решења, награде и санкције за запослене у СЗЗОС. Главне сестре одсека су незамењиви сарадници главној сести СЗЗОС у бројним организационим, стручним и административним пословима. Шефови и главне сестре одсека представљају важан сегмент у ланцу руковођења у Служби и у Дому здравља Шабац.

Лекари и медицинске сестре у амбулантама су најистуренији сегмент примарне здравстве заштите, прва линија здравствених радника којима се обраћају становници са подручја Града Шапца за помоћ у решавању бројних здравствених проблема. Напори здравствених радника  у нашим тимовима за лечење су усмерени на пружање кавалитетне здравствене заштите, чиме се повећава задовољство и запослених и корисника здравственог система, а све заједно резултира бољим здрављем популације. Циљ је да сваки грађанин има свог изабраног лекара у свом дому здравља, кога бира својом вољом.

Ми свакодневно радимо на личном усавршавању и унапређењу медицинског знања, што нам омогућава да брзо и квалитетно обавимо постављене задатке и остваримо постављене циљеве, који се укратко могу набројати :

– Откривање и лечење најчешћих обољења и стања у популацији;

– Примарна дијагностика и диференцијална дијагностика акутних болести;

-Усмеравање пацијента ка лекарима других специјалности онда када је то потребно;

– Праћење и лечење хроничних незаразних обољења;

– Превентивна медицина и здравствено васпитање и едукација;

– Координација и руковођење лечењем пацијената код полиморбидитета, и многи други послови у домену примарне здравствене заштите.

У Одсеку превентивне здравствене заштите са медицином спорта се обављају претходни и периодични прегледи запослених, са посебним освртом на запослене на радним местима која имају одређени ризик по здравље. Одсек превентивне здравствене заштите у свом саставу има лабораторију у којој се пружају услуге из области хематологије, одређују се вредности шећера у периферној крви, обавља се преглед урина. У склопу овог одсека обављају се прегледи из функционалне дијагностике: чуло вида се испитује уз помоћ орторејтера, чуло слуха се испитује аудиометријом, плућне функције спирометријом, кардиоваскуларни систем уз помоћ ЕКГ апарата и функционалним тестовима предвиђеним Правилником о претходним и периодичним прегледима, мерење снаге мишића динамометријом, мерење температуре коже кожном термометријом. Обављају се и одговарајућа антропометријска мерења: мерење телесне тежине, телесне висине и дебљине кожног набора. Значајан сегмент рада специјалиста медицине рада и медицинских сестара углавном са завршеном вишом медицинском школому овом одсеку су и прегледи возача и кандидата за возаче у циљу утврђивања њихове здравствене способности.

Најновији део овог Одсека је и делатност у области медицине спорта у оквиру које специјалисти спортске медицине и обучене медицинске сестре, примењујући своје знање и користећи опрему којом располажу, обављају систематске и периодичне прегледе учесника у спортским активностима организованим на територији Града Шапца,  на свим нивоима, од школског па до професионалног спорта.

Начелник СЗЗОС је примариjус др Мирослав Миљешић, специјалиста опште медицине. Рођен је у Тузли, република БиХ, 11.05.1962.године. Медицински факултет је завршио у Тузли 1987.године, а специјализацију из опште медицине положио у Медицинском факултету Универзитета у Београду 2001.године. Аутор је 19 стручних радова објављених на домаћим и страним конгресима, симпозијумима и конференцијама. У више од 20 објављених стручних радова је коаутор. Звање примаријуса му је додељено у новембру 2013.године. У Дому здравља Шабац ради као лекар од 01.01.1995.године, обављао је дужности начелника службе опште медицине и био ВД директора Дома здравља Шабац. На месту начелника СЗЗОС је од 15.12.2014.године.

Вмс Весна Катанић, главна сестра СЗЗОС рођена је 4. 8. 1966. године у Бајиној Башти. Средњу медицинску школу завршила је у Ужицу, а Вишу медицинску школу у Београду. У Дому здравља Шабац ради од 1. 10. 2001. године, а главна сестра Службе опште медицине је од 1. 9. 2002. године.

 • Шалтер

  363-505

 • Начелник

  363-506

 • Главна сестра

  363-438

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу