Служба поливалентне патронаже са Центром за превенцију основана је 13. 5. 1971. године. Налази се у згради Треће здравствене станице (стара војна болница), на првом спрату. Служба у свом раду сарађује са службама Дома здравља, Болнице, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, школама, месним заједницама итд. Служби су на располагању и два возила.

Поливалентна патронажа је превентивна грана медицине и бави се очувањем и унапређењем здравља и подизањем опште здравствене културе становништва. Својим радом обухвата породицу као целину и локалну заједницу. Делатност се обавља кроз индивидуални рад, посете породици, и кроз групни здравствено – васпитни рад. Услуге у породици се пружају трудницама, бабињарама, новорођенчадима, одојчадима, малој деци у другој, четвртој и шестој години живота, одраслом становништву према индикацијама на основу налога изабраног лекара и старијим од 65 година. Здравствено-васпитни рад се реализује у породици и широј локалној заједници.

Патронажа

У склопу ове службе, 6. 11. 2006. основан је Центар за превенцију болести у циљу едукације и подизању свести грађана о значају препознавања здравих стилова живота као и потреби очувања здравља у складу са националним стандардима.

Пацијенти могу да добију савете:

  • о здравом начину живота и правилној исхрани,
  • о одговарајућој физичкој активности,
  • о избегавању фактора ризика по здравље и
  • о планирању породице, трудноћи, порођају, нези новорођене бебе.

У оквиру Центра су основани Школа родитељства и Хало саветовалиште.

Начелник Службе поливалентне патронаже је др Биљана Kујунџић, специјалиста опште медицине. Главна сестра службе је виша медицинска сестра Данијела Марковић.

null
Биљана Kујунџић
начелник Службе

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу