Мисија и визија

Наша мисија је очување и унапређење здравља свих корисника здравствене заштите подизањем нивоа знања становника о значају здравствене превенције и применом организованих мера ране дијагностике и лечења заснованих на савременим медицинским доктринама , у сврху побољшања дужине и квалитета живота.

Имамо визију да организујемо Службу поливалентне патронаже са центром за превенцију у којој се превенција, здравствено васпитање и рано откривање болести обављају професионално и максимално одговорно према корисницима, на савремен и ефикасан начин, поштујући акредитоване процедуре и уз поштовање етичког кодекса, међусобног уважавања и толеранције.

О нама

a

Служба патронаже са Центром за превенцију организована је и функционише као засебна служба у дому здравља „Др Драга Љочић“ у Шапцу. У њој се на савремен начин обављају све превентивне активности кроз рад организован у следећим организационим јединицама :

  1. Одсек патронаже – тренутно је у одсеку13 патронажних сестара са вишом стручном спремом, од којих једна обавља послове главне сестре службе, а једна је стално распоређена на послове патронажне сестре у здравственој станици у Прњавору. Све патронажне сестре обављају посете по раније утврђеном плану рада и по утврђеним реонима. Све су обучене за рад у телефонском саветовалишту “Бебе Србије“ намењеном за породиље, као и да држе здравствено-васпитна предавања у Школи родитељства и по плану у основним школама.  Посебно обучене патронажне сестре обављају психофизичку припрему трудница за порођај.
  2. Центар за превенцију – у свом саставу има пријемно-тријажну амбуланту, у којој раде 1 лекар специјалиста опште медицине, уједно начелник службе, и 1 тимска медицинска сестра са вишом стручном спремом и едукативни центар, са потпуно опремљеном салом за предавања са око 30 места за слушаоце . Запослени у Центру за превенцију учествују у  планирању, организовању и извођењу свих превентивних активности у циљу раног откривања болести, здравствено-васпитног рада и промоције здравља које се обављају у дому здравља и у заједници.
  3. Саветовалиште за дијабетес – ради у оквиру и у просторијама Центра за превенцију сваког радног дана од 12,00 до 14,00 часова . У саветовалишту раде по распореду 5 лекара и 5 медицинских сестара из Службе за здравствену заштиту одраслог становништва, који су сви прошли едукацију за рад са пацијентима са дијабетесом. Поред сталног рада на унапређењу здравственог стања оболелих од шећерне болести посебан значај се придаје раном откривању и спречавању компликација шећерне болести, а у наредном периоду ће се обратити пажња на рано откривање особа са повишеним ризиком од обољевања.

Одсек централне стерилизације – придодат је Служби патронаже и у њему су стално запослене 3 више медицинске сестре, 1 санитарни техничар и 1 административни радник. У одсеку се врши на најсавременији начин, према акредитованим процедурама, и у најмодернијој опреми, стерилизација санитетског материјала, опреме и инструмената за потребе свих медицинских служби дома здравља.

Опсег делатности

Служба поливалентне патронаже са Центром за превенцију пружа комплексне услуге превенције и здравственог васпитања за све категорије становништва на територији за коју је основан дом здравља и кориснике наших услуга. Кроз организоване активности и у свакодневним контактима са нарочито осетљивим категоријама становника (као што су породиље и новорођенчад, одојчад и мала деца, труднице, оболели од дијабетеса и других хроничних заразних и незаразних обољења, старија популација), сви запослени у служби се максимално посвећују основном циљу представљеном у изреци „Боље спречити, него лечити“.

Превентивни рад се обавља највећим делом у кућним посетама патронажних сестара, према раније утврђеном плану. У току патронажне посете се обављају различите здравствене интервенције у зависности од категорије корисника.

Приликом прве посете породиљи и новорођенчету , првог дана по изласку из породилишта, врши се мерење  дужине и тежине, обави се орјентациони преглед новорођенчета, прегледа се и превије пупчаник и обави купање и нега новорођенчета. Породиљи се дају савети у вези неге детета, личне неге у раном постпарталном периоду и асистира се при успостављању природне исхране дојењем. У наредна 4 дана се свакодневно обилазе породиље и новорођенчад, а по процени педијатра те посете се настављају и дуже, најчешће до отпадања пупчаника. Надзор над одојчади се наставља у току прве године кроз још 4 посете до навршавања прве године живота. Планом рада су још у области здравствене заштите мајке и детета предвиђене две посете у предшколском узрасту детета.

У току патронажне посете домаћинствима са старим или болесним становништвом врши се процена стања у породици, социјалног и функционалног статуса такве особе, препоручују се мере за побољшање неге, исхране и бриге о старима од стране чланова породице или преко одговарајуће службе за социјалну заштиту, са којом је остварена тесна сарадња. Осим редовних планом предвиђених посета обављају се и посете по налогу изабраних лекара или у склопу тимског рада на збрињавању посебно тешких или запуштених случајева.

Рад на превенцији и раном откривању хроничних незаразних обољења и уклањању фактора ризика се обавља организовањем и спровођењем скрининг програма на рано откривање колоректалног карцинома , фактора ризика за кардиоваскуларне болести и депресију у току патронажних посета домаћинствима  ,  а осим тога рано откривање дијабетеса тип 2 се обавља и кроз рад Саветовалишта за дијабетес ,

Здравствено васпитање се спроводи кроз индивидуални разговор и групни рад у посебно осетљивим деловима популације (труднице , школска деца, старије особе и особе са хроничним болестима). Кроз Школу родитељства, Телефонско саветовалиште „Бебе Србије“, обуку за психофозичку припрему трудница, редовна предавања у основним школама, предшколској установи и у нашем Едукативном центру као и кроз акције у заједници, које се организују самостално или у сарадњи са другим заинтересованим установама и организацијама , преносимо знања и препоруке о здравим стиловима живота и превенцији најчешћих акутних и хроничних болести.

Централна стерилизација се спроводи у савременом аутоклаву, акредитованом процедуром по међународном стандарду ИСО 9001, где се врши припрема и стерилисање санитетског материјала, опреме и инструмената за потребе свих медицинских служби дома здравља . У сарадњи са апотеком и техничком службом се организује адекватано и благовремено снабдевање стерилним санитетским материјалом свих амбуланти у граду и у сеоском подручју.

Историјат

Служба поливалентне патронаже је основана  13. 5. 1971. године као самостална служба у саставу дома здравља. Од оснивања Службе запослене патронажне сестре и  лекари са много знања, топлине и љубави обављају здравсвени рад са свим категоријама становништва, а посебан значај се даје оним најосетљивијим – трудницама, породиљама, новорођенчадима, одојчадима и малој деци, као и најстаријим члановима популације. Одувек се велика пажња посвећивала и здравствено-васпитном раду са становништвом, с тим да су се кроз време мењале теме и интересовања.

Од 2006.године Служби патронаже је придодат Центар за превенцију , чија примарна улога је рад на откривању и превенирању настанка акутних заразних и хроничних незаразних обољења . У склопу Центра за превенцију функционише Едукативни центар , у којем се становништво али и здравствени професионалци упознавају са најновијим сазнањима о појединим стањима или болестима.

Од 2011.године свакодневно се може добити одговарајући савет и информација у вези неге, исхране или лечења новорођенчади и мајки породиља позивом Телефонског саветовалишта „Бебе Србије“ на број 015/363 659. Такође се у нашој служби од 2016.године налази и Саветовалиште за дијабетес, где се оболели од ове болести али и чланови породица или особе са ризиком од обољевања од шећерне болести могу информисати о најсавременијим препорукама за дијагностиковање, лечење и превенцију болести и њених компликација.

У Одсеку стерилизације се обавља стерилизација санитетског материјала, инструмената и опреме за све медицинске службе дома здравља од 2016.године на најсавременијим уређајима по светски признатим стандардима ИСО 9001.

Информације за пацијенте

др Мирослав Миљешић, начелник службе

Miroslav Miljesic

Служба се  налази у згради Треће здравствене станице ,бивша војна болница, на првом спрату ( исти улаз као у стоматологију), где има око 200 м2 корисног простора , у којем се налазе потпуно опремљене ординације за лекара и сестру, Саветовалиште за дијабетес , савремено опремљена сала за предавања за 30-ак слушалаца , у којој се одржава и Школа родитељства, и телефонско саветовалиште „Бебе Србије“, а на другом крају зграде је одсек стерилизације. У приземљу зграде Службе за здравствену заштиту деце користимо и просторију од око 40 м2, у којој је опремљена сала за психофизичку припрему трудница за порођај.

Радно време са пацијентима у амбуланти је сваког радног дана, сем четвртком , од 07,00-12,00 часова, а у истом простору од 12,00-14,00 часова ради сваког радног дана Саветовалиште за дијабетес. Пацијенти могу заказати лично или на телефон 015/363 363.

Школа родитељства је организована у сали Едукативног центра сваке среде од 13,00-14,00 часова, а групе се формирају према броју заинтересованих трудница и њихових супружника. Патронажне сестре организују позивање трудница на препоруку гинеколога , а заинтересоване се могу и саме јавити на телефон 015/363 422.

Психофизичка припрема трудница се обавља у за то опремљеној сали понедељком и четвртком од 11,00-13,00 часова.

Телефонско саветовалиште има сталну дежурну патронажну сестру сваког дана (и викендом и државним празницима), која даје савете и информације везане за негу, исхрану и лечење новорођенчади и породиља путем телефона број 015/363 569.

Едукација

Наша служба је наставна база за ученике Средње медицинске школе и Високе струковне медицинске школе из Шапца.

Део специјалистичког стажа у трајању од 19 месеци специјализанти опште медицине обављају код ментора прим.др Мирослава Миљешића, начелника службе.

У оквиру службе се у едукативном центру врши и континуирана медицинска едукација здравствених радника запослених у дому здравља „Др Драга Љочић“ .

Већи број запослених у служби је активно укључено у рад струковних организација и удружења, преко којих презентују своје стручне и научне радове.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу