Мисија и визија

Мисија

Руководећи се потребама окружења ми  стварамо динамичну пословну политику која је усредсређена на стално побољшање квалитета рада.

Визија

Наш а визија је да пратећи позитивноправне прописе у области здравства и примењујући најбоље праксе желимо да Дом здравља „Др Драга Љочић“ Шабац, постане реномирана здравствена установа која својим корисницима улива поверење.

О нама

дипл. правник Сања Сакић, начелник правне службе

Sanja Sakic

Службу за правне, економско – финансијске и техничке послове чине следећа одељења и одсеци:

Одељење за правне и кадровске послове:

  • Одсек за кадровске и опште послове,
  • Одсек за набавке;
  • Одсек медицинског снабдевања

Одељење за економско-финансијске послове и информатику:

  • Одсек за рачуноводство,
  • Одсек планско–аналитичких послова и информатике,

Техничко одељење:

  • Одсек транспорта,
  • Одсек за одржавање опреме и објеката,
  • Одсек за одржавање хигијене.

Начелник Одељења за правне и кадровске послове је Сања Сакић, Одељења за економско-финансијске послове и информатику је Александар Андрић

Опсег делатности

Одељење за правне и економско-финансијске послове обавља правне, кадровске, књиговодствене и аналитичке послове, финансијске послове, статистичке послове, послове одбране, безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите, послове санитетског снабдевања и послове јавне набавке. Служба у своје оквире укључује читав комплекс планирања активности, целокупан систем информисања, анализу пословања, контролу и активности којима се обезбеђују услови за остваривање утврђених циљева. Ти циљеви могу бити:

  • оперативни, где се највише пажње поклања једној буџетској години и његови кључни инструменти су управљачко рачуноводство и здравствена информатика или
  • стратешки, односно дугорочни циљеви са анализом предности и слабости установе, њених потенцијала, окружења, животних циклуса здравствених програма, медицинских поступака и метода рада и анализа имиџа установе.

Историјат

Служба као самостална ради од оснивања Дома здравља Шабац, 2007. године.

Информације за пацијенте

Поштовани

Садржај који тражите биће ускоро постављен. Посетите наш сајта поново. Хвала на разумевању…

Едукација

Људски ресурси су кључни елемент ефикасног и квалитетног рада Одељења за правне и кадровске послове. Професионално усавршавање запослених, унапређење знања и вештине комуникације одлучујући су фактори развоја људских ресурса.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу