Мисија и визија

МИСИЈА: Дом здравља „Др Драга Љочић Шабац је установа примарне здравствене заштите која предузима активности у циљу унапређења здравља становника Шапца, кроз широк дијапазон квалитетних и безбедних услуга које су свеобухватне, приступачне и економичне уз професионално ангажовање стручног и мотивисаног кадра који је посвећен континуираном ученју.

 • промовише здравље јачањем превентивног здравственог рада
 • пружа савремене дијагностичко-терапијске услуге пацијентима
 • обавља континуирану едукацију запослених како би се обновила стечена и прихватила нова сазнања у циљу бољег и квалитетнијег лечења.

ВИЗИЈА: Центар изврсности у области примарне здравствене заштите и регионални лидер у очуванју и унапређењу здравља и стварању предуслова за живот здравих људи у здравом граду.

О нама

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва бави се лечењем болесних људи, али њен важнији део рада је спречавање настанка обољења кроз превентивне прегледе који се редовно спроводе у нашим амбулантама. Ова служба је посебно одговорна за здравље заједнице.
СЗЗЗОС је највећа у нашем Дому здравља и има највећи број запослених који својим преданим, одговорним и професионалним радом пружају здравствену заштиту за преко 90.000 становника на подручју града Шапца.
Служба за здравствену заштиту одраслог становништва организована је у 4 градске здравствене станице и 29 амбуланти на сеоском подручју. Мрежа здравствених станица и амбуланти је равномерно распоређена тако да је свим житељима града Шапца и околних села обезбеђен изабрани доктор као почетна и најважнија карика у лечењу и збрињавању оболелих.
Велике здравствене станице, које раде у две смене налазе се у граду ( Друга, Трећа, Четврта Здравствена станица, као и амбуланта на Чавићу), затим у Прњавору, Волујцу, Јеленчи, Липолисту и Мајуру, док су остале амбуланте равномерно распоређене у селима Мачве, Поцерине, Посавине, као и подручју Прњавора.
Начелник СЗЗЗОС: Др Катарина Шимон, специјалиста опште медицине
ОДСЕЦИ СЗЗЗОС:
1. МАЧВА – шеф Др Бранкица Крстић, спец. опште медицине ( амбуланте: Друга здравствена станица, Мајур, Табановић; Мачвански Причиновић, Шеварице, Дреновац, Штитар, Змињак и Добрић)
2. ПОЦЕРИНА – шеф Др Весна Цветковић, спец. опште медицине (амбуланте: Чавић, Јевремовац, Варна, Грушић, Десић, Волујац, Букор и Криваја).
3. ПОСАВИНА – шеф Др Катарина Шимон, спец. опште медицине (амбуланте: Јеленча, Орид, Богосавац, Поцерски Причиновић, Горња Врањска, Заблаће)
4. ПРЊАВОР – шеф Др Живана Јовановић, спец. опште медицине (амбуланте: Прњавор, Рибари, Петковица, Петловача, Дуваниште, Слепчевић, Липолист и Бела Река)
5. ЧЕТВРТА ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА – шеф Др Бранкица Крстић, спец. опште медицине
6. ТРЕЋА ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА – Др Наталија Јовановић, начелник службе
7. ОДСК МЕДИЦИНЕ РАДА – шеф Др Андрија Антонић, спец. медицине рада.
Све градске амбуланте, као и амбуланте у Волујцу, Прњавору, Јеленчи, Мајуру и Липолисту раде у две смене, преподне од 07-14х и поподне од 13-20х, а све остале амбуланте у сеоском подручју раде само у преподневним часовима, од 07-14х.
Главна сестра СЗЗЗОС: ВМС Весна Гргуровић. Организациони координатори вмс Тања Јовановић и вмт Ненад Живковић.
Начелник и главна сестра службе координирају радом свих ових одсека и одговорни су за адекватно збрињавање и лечење пацијената по медицинским стандардима.
Дугогодишња традиција и висококвалификовани стручни кадар који своја знања континуирано унапређује савременим домаћим, европским и светским сазнањима, дају могућност за брзу дијагностику и давање најсавременије терапије нашим пацијентима.

Опсег делатности

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva bavi se lečenjem bolesnih ljudi, ali njen važniji deo rada je sprečavanje nastanka oboljenja kroz preventivne preglede koji se redovno sprovode u našim ambulantama. Ova služba je posebno odgovorna za zdravlje zajednice.

Lekari SZZOS:

 1. Prate i proučavaju zdravstveno stanje stanovništva, njegovu zdravstvenu kulturu i higijenske prilike i predlažu i sprovode mere za njihovo saniranje;
 2. Sprovode mere zdravstvenog vaspitanja radi uklanjanja štetnih navika i usvajanja zdravih stilova života, koji vode očuvanju i unapređenju zdravlja;
 3. Istražuju i otkrivaju uzroke pojave i širenja oboljenja i povreda, načine i mere za njihovo sprečavanje i suzbijanje, rano otkrivanje, efikasno i kvalitetno lečenje i rehabilitaciju te sprečavanje nastanka invalidnosti;
 4. Prate i sprovode stručno i naučno utvrđene metode dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, a naročito utvrđene stručno – metodološke i doktrinarne kriterijume i preporuke;
 5. Sprovode opšte i posebne programe zdravstvene zaštite na primarnom nivou za grupacije stanovništva sa povećanim rizikom za obolevanja i ostalo stanovništvo;
 6. Organizuju i sprovode mere zbrinjavanja urgentnih stanja
 7. Sprovodi mere za zdravstvenu zaštitu stanovništva u elementarnim nepogodama i drugim vanrednim stanjima;
 8. Bave se kako lečenjem bolesnih tako i sprečavanjem nastanka bolesti kao i blagovremenim otkrivanjem bolesti od većeg medicinskog značaja.

Историјат

Служба као самостална ради од оснивања Дома здравља Шабац 2007. године.

Информације за пацијенте

Примарну здравствену заштиту у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, грађани остварују преко свог ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА који ради у тима са медицинском сестром или техничарем. Процедура одабира изабраног лекара је крајње једноставна и за то је потребна важећа лична карта и оверена здравствена књижица. Изабрани лекар се бира на годину дана, тако што сваки пацијент потпише уговор са лекаром којег изабере, и то у два примерка. Један примерак узима пацијент, а други остаје у његовом новоотвореном здравственом картону. По истеку годину дана, уговор се аутоматски продужава, сем уколико пацијент не инсистира на промени свог изабраног лекара.
Пацијентима је омогућено телефонско заказивање прегледа, контрола и посета ради продужења терапије за хронична обољења. Консултације са својим изабраним лекаром и медицинском сестром. На тај начин постиже се бржи, бољи иефикаснији рад фокусиран на сваког пацијента индивидуално, са циљем да се побољша здравствено стање становништва, развије активан став према појединцу и повећа yадовољство корисника.

Едукација

Лекари у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва редовно одлазе на едукације у нашој земљи, па и у иностранству где стичу знања о најсавременијим методама дијагностике и лечења.Тиме наши суграђани добијају адекватну здравствену заштиту која ни мало не заостаје за стандардима европске медицине.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу