Дом здравља у Шапцу обавља здравствену делатност из области примарне здравствене заштите, на подручју града Шапца.

Град Шабац захвата северни део северозападне Србије. Географски положај је повољан, јер се налази на важним саобраћајним правцима и у близини је великих градова. Општина Шабац простире се на површини од 795 км2, а по попису из 2002. године има 122 893 становника. У самом граду, са приградским насељима, живи око 70 000 становника. Основни привредни потенцијал је квалитетно земљиште, а воде река Саве и Дрине погодују развоју привреде. Град је економски и културни центар Подриња и ширег подручја.

Дом здраваља је основан 16. 4. 2007. године. Пре тога датума делатност из области примарне здравствене заштите обављана је у оквиру Дома здравља који је био организациона јединица Здравственог центра.

Оснивач Дома здравља је општина Шабац.

Дом здравља послује под именом Дом здравља Шабац, са седиштем у Шапцу, у улици Попа Карана бр. 2.

У оквиру своје делатности Дом здравља Шабац:

 • прати и проучава здравствено стање становништва, његову здравствену културу и хигијенске прилике, предлаже и спроводи мере за њихово санирање;
 • спроводи мере здравственог васпитања ради уклањања штетних навика и усвајања здравог начина живота, који води унапређењу и очувању здравља;
 • истражује и открива узроке појаве и ширења обољења и повреда, начине и мере за њихово спречавање и сузбијање, рано откривање, ефикасно и квалитетно лечење и рехабилитацију, те спречавање настанка инвалидности;
 • прати и спроводи стручно и научно утврђене методе дијагностике, лечења и рехабилитације, а нарочито утврђене стручно – методолошке и доктринарне критеријуме и препоруке (као што су препоруке и водичи добре праксе);
 • организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника и других запослених;
 • спроводи опште и посебне програме здравствене заштите на примарном нивоу за групације становништва са повећаним ризиком од оболевања и за остало становништво;
 • организује и спроводи мере збрињавања ургентних стања и обавља санитетски превоз;
 • утврђује и спроводи мере за здравствену заштиту становништва у елементарним непогодама и другим ванредним стањима;
 • организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета здравствене заштите и унутрашњу проверу квалитета рада;
 • спроводи мере опште и индивидуалне заштите запослених и корисника здравствене заштите за време обављања делатности у здравственој установи и на терену и врши стално унапређење и контролу примене тих мера;
 • обавља друге послове у складу са законом.

У обављању делатности Дом здравља остварује пуну сарадњу са другим здравственим, социјалним, образовним и другим установама и организацијама за припремење и спровођење програма за очување и унапређење здравља.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу