Важење електронског рецепта – придржавајте се рокова

Важење електронског рецепта – придржавајте се рокова

Како бисте искористили све предности које имате коришћењем електронског рецепта, Дом здравља “Др Драга Љочић” вас подсећа на важне аспекте које треба испоштовати, као што је рок важења е-рецепта. Више у саопштењу наше установе:

Наша установе  је од 15. децембра 2017. године укључена у пројекат Министарства здравља Електронски рецепт. Е рецепт омогућава лекару да пацијентима који болују од хроничних болести у току једне посете препише потребну терапију за период до најдуже шест месеци. Пацијент добија један папирни рецепт са којим одлази у апотеку по сопственом избору где му фармацеут издаје лекове за тај месец и задржава рецепт. Пацијент у наредним месецима по своје лекове одлази у било коју апотеку без претходног јављања изабраном лекару. Пацијенти којима се, у току периода за који су лекови преписани, погорша здравствено стање, могу да се јаве свом изабраном лекару на преглед. Електронски рецепт има свој рок важења, а то је седам дана пре и седам дана после датума за који је исписан, што значи да пацијента у апотеци чека његова терапија у овом периоду уколико се ради о хроничној обновљивој терапији. Молимо пацијенте да поштују овај рок јер је уочено да је то један од најчешћих разлога зашто пацијенти не могу да подигну своје лекове и онда су приморани да поново иду код изабраног лекара.