12. мај – Међународни дан медицинских сестара-техничара

12. мај – Међународни дан медицинских сестара-техничара

Међународни савет медицинских сестара (ICN), од 1965. године, oбележава 12.мај као Међународни дан сестара у знак сећања на Флоренс Најтингел, која се сматра оснивачем модерног сестринства. Овај датум је рођендан Флоренс Најтингел и уједно, славећи овај датум, славимо симбол признања за њен допринос сестринству. Ове године Међународни дан сестринства се обележава под геслом “Сестре: снага за промене – Побољшање отпорности здравственог система”.

Свим медицинским сестрама и техничарима честитамо, поносни на дугу традицију, велико залагање и рад свих наших запослених, спремни да унапређујемо своја знања и квалитет услуге коју пружамо! Свим колегиницама и колегама у другим установама, у име Дома здравља Шабац, упућујемо срдачне честитке, уверени да ћемо квалитетом рада, хуманошћу и одговорношћу допринети јачању достојанства професије којом се бавимо.

OSMEH EKIPE

ПОСЛОВИ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА ШАБАЦ

Задаци и обавезе медицинских сестара су веома сложени и бројни. Сви послови у раду су регулисани добро усвојеним и акредитованим процедурама. Крећу се од општих за све службе, пријем-прихват, тријажа пацијената, тимски рад, асистенција лекару при прегледу до давањa ординиране терапије, превијањa, стерилизацијe, вођене прописане медицинске документације. За сваку службу специфични послови су такође бројни.

У Служби Хитне медицинске помоћи где су све сестре веома едуковане за активно учешће у КПЦР и поседују висока знања и вештине у области збрињавања ургентних стања.

У Служби Поливалентне патронаже све медицинске сесре имају завршену Вишу школу. Веома успешно реализују посете породици, прате промене у истој, адекватно реагују, обављају здравствено васпитни рад.

У Служби кућног лечења медицинске сестре обављају теренски рад. При свакој посети на терену истовремено обављају и едукацију пацијената.

Служба дечије здравствене заштите захтева од сестре посебну пажњу у раду са најосетљивијом популацијом.

У Служби за здравствену заштиту жена задаци и послови медицинске сестре су веома сложени, јер генеративни период и посебна врста прегледа то захтева од њих.

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва свој рад обавља у сеоском и градском подручју, медицинска сестра среће се са бројним здравственим проблемима, бави се превентивом и куративом, све са циљем побољшања здравља становништва.

???????????????????????????????

Сестринство (дефиниција ICN 2002)

Сестринство обухвата аутономну и заједничку бригу у свим срединама за особе свих узраста, породице, групе и заједнице. Нега обухвата промоцију здравља, превенцију болести, као и бригу о болеснима, инвалидима и људима који умиру. Заговарање, промовисање безбедног окружења, истраживање, учешће у обликовању здравствене политике и система пацијената и управљања у здравству и образовање су кључни за улоге здравствене неге.

Радна снага медицинских сестара има дугу историју да реагује на променљиве потребе друштва. Имамо развијену праксу да се бави јавно здравственим проблемима и да обезбеди пружање негу високог квалитета.

Током 20. века и у 21. веку, значајни добици су учињени у повећању очекиваног животног века и смањењу многих фактора ризика.

Медицинске сестре су далe значајан допринос у побољшању преживљавања деце, и њихов утицај је добро документован (Авоонор-Виллиамс и сар 2013).

Велики напредак је постигнут у повећању приступa чистој води; побољшању хигијенских услова; смањењу маларије, туберкулозе и полио; и смањење ширења ХИВ-а (Мармот и др 2012).

Медицинске сестре су билe на челу многих од ових добити (ICN 2013), али признајемо да још може да се уради.

На врху познатих здравствених проблема, са којима се суочавамо у настајању глобалне претње као што су:

  • отпорност на антибиотике
  • нове пандемије
  • настајање инфекција, природних катастрофа
  • глобално климатске промене
  • оружани сукоби и
  • мигранти

Постоји много доказа о одзиву сестара и важној улози коју играмо у доприносу здравља становништва, која је призната од стране владе и од стране СЗО (WHО 2003, 2015д).

Сестринска радна снага се све више увећава и повезује са грађанима, заједницама, креаторима.

Медицинске сестре треба да се прилагоде и мењају брже јер су евидентни изазови који су изнети у наредних 15 година који ће захтевати нову генерацију иновација и лидерства.

Медицинске сестре добијају већи значај у изградњи развоја локалних, националних и међународних одговора;

У сусрету новим изазовима, морамо да имамо самопоуздања и добро информисане лидере који разумеју своју улогу у развоју радне снаге политика и међусобно.

Приоритет за све медицинске сестре и повећање њихове снаге је улога јавног здравља у изградњи и јачању система здравствене заштите.

Улагање у промоцију здравља и превенцију болести може да има позитиван утицај на здравствени систем, као и економски допринос друштву кроз здраве и продуктивне грађане. (Џејмисон ет ал 2013).

SVI GLEDAJU

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ

  • Највећa група здравствених радника, који су најближи и често једини доступни здравствени радници становништву,
  • Имају велику одговорност да се побољша здравље становништва, као и
  • Да допринесу постизању глобалних развојних циљева .                                

             Драге колегинице и колеге,

      нека нам је срећан   12.мај – Међународни дан сестара

Вмт Милан Алексић

СЗЗЗОС