12. мај – Међународни дан медицинских сестара-техничара

12. мај – Међународни дан медицинских сестара-техничара

Међународни дан медицинских сестара-техничара обележава се традиционално 12. маја. Изузетно леп, захтеван и одговоран посао тражи професионалност и посвећеност, каже Тања Вујановић, виша медицинска сестра у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Шабац. Са њом разговарамо о условима рада, изазовима професије, могућностима за усавршавање.

Kаква је данас улога медицинске сестре?

–  Посао медицинске сестре-техничара пружа бројне могућности, њена улога зависи од области медицине у којој ради. Почевши од промоције здравља тј. превенције оболевања од одређених болести, затим добре комуникације са пацијентима и сарадницима, улога медицинске сестре је и у спровођењу дијагностичких метода, спровођењу лечења, примени терапије и обављању здравствене неге. Сестра има и одговорност за самосталан рад, а посебно је важна добра сарадња у тиму за лечење. Сестра чини спону између пацијента и лекара, она учествује у вођењу све захтевније администрације, за шта је неопходно познавање рада на рачунару, њена улога је и у руковођењу…Сестринство је позив који се активно укључује у бригу за здравље човековог тела и душе. Бити медицинска сестра је јединствен позив који тражи оно најлепше у људском бићу-хуманост и преданост позиву. Бити добра медицинска сестра подраумева знање и вештине у раду, али и пријатност и поштовање у опхођењу са пацијентима и сарадницима.

У каквим условима раде медицинске сестре и техничари у Дому здравља Шабац?

– Услови рада медицинских сестара и техничара запослених у Дому здравља Шабац су на завидном нивоу. Наше сестре имају фантастичне услове за рад, потребну медицинску опрему и санитетски материјал, униформе и обућу, сређене радне просторије, могућност усавршавања и организовање сталних едукација и што је најбитније разумевање и подршку руководства Дома здравља.

Колико је важан тимски рад у послу који обављате?

– Тимски рад у Дому здравља подразумева заједнички рад на истом задатку, тј. примењивање знања, вештина и процедура изабраног лекара и тимске сестре у лечењу пацијената. Квалитет рада једног тима зависи, између осталог, и од сарадње и добре комуникације између лекара и медицинске сестре и са пацијентима. Тимски рад је неопходан на свим пољима,  јер се само тако  постиже адекватно обављање свих послова. Неопходна је добра сарадња са колегама, главним сестрама, техничком службом и са свим запосленим у Дому здравља.

У којој мери је важно стручно усавршавање и да ли имате такве могућности?

– Могућност напредовања и професионалног усавршавања по мом мишљењу зависи пре свега од личних способности и афинитета. А за сестринску професију усавршавање је неопходно. Почевши од давне 1860 год. када је прве основе сестринства поставила Флоренс Најтингејл и основала прву школу за сестре у Лонду, школовање сестара је напредовало до данашњих дипломских академских студија, мастер за сестре. Медицинске сестре по добијању лиценци од 2008 год. су у обавези да слушају стална предавања и да прате едукације, а самим тим скупљају бодове да би по завршетку важења лиценце која је издата на седам година имале право да исту продуже, а без ње би изгубиле могућност самосталног рада. Установа нам организује разне курсеве и предавања, а често и одласке на едукације мимо нашег града. Стално усавршавање и учење је у опису рада медицинске сестре.

Шта су највећи изазови Ваше професије, шта је најтеже?

– Највећи изазов у мојој професији је сигурно учешће у побеђивању одређених болести, активно учешће у свим промоцијама здравља. Спречити појављивање болести или компликација одређених обољења највећи је изазов који може да донесе професија медицинске сестре- техничара.

Шта је најлепше?

– Медицинска сестра мора разумети и носити се са људским патњама, хитним стањима, здравственим проблемима и етичким недоумицама, потребом брзог реаговања, суочавање и са смрћу, што је и најтеже у нашем послу. Задобијено и задржано поверење, поштовање и захвалност пацијента су потврда нашег доброг рада. И сама могућност да некоме помогнемо у оздрављењу, да спасемо нечији живот, да извршимо правилну тријажу, помогнемо у неким недоумицама око здравља, дамо безболно ињекцију, то су ствари које нас чине посебним, а занимање поштованим. Трудим се да посао обављам савесно и одговорно и да са поносом носим своју униформу. На крају могу само рећи да сам срећна што обављам посао медицинске сестре и да сам поново на упису средње школе направила бих исти избор.