14. новембар – Светски дан дијабетеса

14. новембар – Светски дан дијабетеса

Светски дан дијабетеса (енгл. World Diabetes Day – WDD) обележава се са циљем да се скрене пажња јавности на питања од највећег значаја за ово обољење. Кампања је и ове године  фокусирана на подизање свести о значају превенције дијабетеса, утицају дијабетеса на живот оболелих и значају мера неопходних за контролу болести.

 Слоган којим се ове године обележава овај значајан датум у календару здравља је „Дијабетес: Заштитимо будућност”. Кампања је посебно усмерена на децу и младе особе, који треба да постану главна покретачка снага за подизање свести о факторима ризика одговорним за настанак дијабетеса, главним симптомима и знацима дијабетеса, значају његовог раног откривања и могућностима превенције усвајањем здравих стилова живота.

Имајући ово у виду, кључне поруке кампање су:

* Доступност основне едукације за све

* Стил живота утиче на изложеност здравља ризику

* Особе са дијабетесом се суочавају са стигматизацијом и дискриминацијом

Корисни линкови за више информација о дијабетесу:

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа
www.worlddiabetesday.org
Diјаbеtоlоšкi sаvеz Srbiје
www.diabeta.net
Plаvi кrug. Udružеnjе zа bоrbu prоtiv diјаbеtеsа grаdа Bеоgrаdа
www.plavikrug.org