16. октобар – Светски дан хране

16. октобар – Светски дан хране

Светски дан хране ове године се обележава под слоганом „Здравље зависи од правилне исхране- Одрживи систем снабдевања храном – за безбедну храну и правилну исхрану“ и усмерен је на јачање капацитета за унапређење исхране становништва. Циљ је подизање свести, ширење информација и знања, али и мобилисање јавног мњења и фондова у циљу унапређења исхране становништва. Процењено је да је у свету око милијарду гладних људи, што није последица само слабих приноса хране већ високих цена намирница, малих прихода и повећања незапослености, као резултата глобалне економске кризе.

У првој половини 21. века, са порастом светске популације на 9 милијарди људи, потражња за храном ће се скоро удвостручити, а истовремено усеви ће све више користити као биоенергент и у друге индустријске сврхе. Нови и традиционални захтеви за пољопривредним производима представљају растући притисак на већ осиромашене пољопривредне ресурсе. Пољопривреда је принуђена да се такмичи за земљиште и воду са градским насељима, а истовремено је под притиском адаптације на климатске промене, покушавајући да помогне очувању природних станишта, очувању угрожених врста и биодиверзитета.

Ипак, чињеница је да ће све мање људи живети у руралним областима и све мање ће се бавити пољопривредном производњом. Зато је неопходан развој нових технологија ради повећања производње са све мање земљишта и све мање радне снаге.

Кампања Светски дан хране 16. октобар – Октобар месец правилне исхране реализује се на територији Републике Србије од 2001. године, уз подршку Министарства здравља Републике Србије, уз активно учешће здравствених, образовних и свих других установа и институција.