20. новембар – Светски дан детета. Деци су потребни љубав и пажња

20. новембар – Светски дан детета. Деци су потребни љубав и пажња

Светски дан детета обележава се 20. новембра, на дан када је 1989. године потписана Конвенција Уједињених нација о правима детета. Основна права детета, утврђена овим документом, јесу право на живот, право на опстанак и развој, право на недискриминацију, поштовање интереса и мишљења детета. Имајући то у виду, али и чињеницу да су у савременом свету деца суочена са најразличитијим изазовима, да неретко расту без адекватног образовања и основних услова за здрав и безбрижан живот, са аспекта наше струке желимо да подсетимо на значај који окружење има у формирању личности детета. Пре свега породица, потом школа, вршњаци, али и цело друштво.

Превенција различитих развојних поремећаја од изузетне је важности. Стручњаци у нашем Дому здравља улажу максимум напора да деци и њиховим родитељима помогну да лакше преброде потешкоће са којима се суочавају. Превенција, али и терапеутски рад, основне су активности нашег Развојног саветовалишта. Овде су ангажовани психолог, дечји психијатар, педагог, социјални радник, три дефектолога, два логопеда, педијатар и медицинска сестра.

– Основна активност нам је превентивна, али радимо и терапије. Најважнија одлика нашег рада је да је тимски. Циљ нам је уочавање развојних поремећаја и рана детекција и третман поремећаја – каже психолог Зорица Пантелић.

Деца најчешће прво долазе код психолога, а после психодијагностике упућују се код неког од стручњака, у зависноти од проблема који је уочен.

У развојном саветовалишту Дома здравља Шабац ради и једини дечји психијатар у Шапцу Ивана Пантелић.

– Осим систематских прегледа четворогодишњака, који могу да буду прилика да се уочи неки пробелм, деца код нас долазе и када извесне промене уоче родитељи или на предлог школе или Центра за социјални рад. Са свима њима имамо добру сарадњу, што сматрам изузетно важним – каже др Ивана Пантелић, дечји психијатар.

Број посета психологу, али и психијатру годишње је око 1200. У Развојном саветовалишту утврђује се психомоторни статус детета. Најчешћи поремећаји који се дијагностикују су, по речима стручњака, кашњење у говорно-језичком развоју, касна појава првих речи, погрешан изговор, муцање и сл. Овде се такође уочавају поремећаји емоционалног и социјалнот развоја, најчешће код деце која живе у лошим економским условима, као и проблеми у понашању, али и психосоматске сметње.

– Код деце у школском узрасту појављују се проблеми у њиховој адаптацији или у усвајању градива. То запазе родитељи или наставници, јер доводи до погоршања успеха у школи, а узроци могу бити различити – каже Зорица Пантелић.

Индикативно је да је у последње време све присутнија прича о насиљу над децом – како занемаривању, злостављању или насиљу у породици, тако и вршњачком насиљу. Има и случајева физичког кажњавања деце од стране наставника, али и случајева у којима просветни радници казну користе као васпитну меру.

– То је у потпуности погрешно – мисли Зорица Пантелић. – Тиме се не постиже жељени ефекат, напротив. Слично је и у породици, кад родитељи физички кажњавају дете, мислећи да батине решавају проблем. Ефекат је потпуно супротан, такво дете постаје интровертно и незадовољно.

Препознавање потреба и емоција детета је од пресудне важности за његов здрав и правилан развој. Као што има потребу за храном, дете има и потребу за љубављу и пажњом. Дете које не задовољи ову потребу, остаје гладно љубави. Уколико не привуче позитивну пажњу, дете ће настојати да то учини нечим негативним. И ту је почетак проблема, који, најпре, негативно утиче на развој детета, а потом може имати и лоше последице по окружење.

– У Развојном саветовалишту бележимо тенденцију раста броја посета. Ипак, чини ми се да су реалне потребе чак и веће од тог броја – тврди др Ивана Пантелић.

У поводу Светског дана детета стручњаци Дома здравља Шабац истичу да се сви, па и овај проблем у развоју деце, могу решити само системски, заједничким ангажовањем и умрежавањем свих надлежних институција. Потребни су боља информисаност о томе ко и на који начин може помоћи у решавању проблема, едукација родитеља и ангажован став целог окружења.

Заједничка порука наших саговорница поводом 20. новембра – Светског дана детета је ПОКЛОНИТЕ ПАЖЊУ И ЉУБАВ ДЕЦИ.