Дом здравља Шабац оснажен знањем нових лекара специјалиста

Један од незаобилазних предуслова квалитетне здравствене заштите, какву гарантује Дом здравља Шабац, свакако је стручно усавршавање кадрова и њихова континуирана едукација. Имајући то у виду, наша установа, константно брине о унапређењу знања наших лекара пружајући им прилику за специјализације. Само у овој години седам лекара завршило је специјализације у области опште медицине и гинекологије и сада у нашим службама професионално обавља своје дужности примењујући новостечена стручна знања.

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

Специјализацију у области опште медицине, у трајању од три године, завршили су:

Др Мила Маринковић

Др Даниела Петровић Бељић

Др Данијела Мартић Антић

Др Јасмина Иванић

Др Наталија Јовановић

и др Јасмина Срнић.

Служба за здравствену заштиту жена оснажена је за присуство још једног лекара специјалисте – у тиму ове Службе је, по завршетку четворогодишње специјализације, и гинеколог др Марија Живановић.

На овај начин подмлађен је специјалистички кадар Дома здравља Шабац, што ће допринети унапређењу квалитета наше услуге. Осим прилике за специјалистичко усавршавање у овој години наши лекари су имали и могућност да усвоје друга знања у областима свог рада. Три лекара у Служби дечје здравствене заштите завршили су обуку за рад на ултразвуку, а настављена је и пракса континуиране медицинске едукације наших лекара и сестара.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу