ЈАВНА НАБАВКА 07-15 – Лекови и медицински потрошни материјал

07.11.2014. 07-15 POZIV

07.11.2014. 07-15-lekovi konkursna-PORTAL1

19.11.2014. 07-15-DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

19.11.2014. 07-15-lekovi konkursna-PORTAL2

26.11.2014. 07-15-konkursna PORTAL 3

28.11.2014. 07-15-2.DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

28.11.2014. 07-15-3DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

28.11.2014. 07-15- OBRAZAC STRUKTURE CENE

28.11.2014. 07-15-4DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

28.11.2014. 07-15-konkursna PORTAL 4

01.12.2014. 07-15-5DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

01.12.2014. 07-15-konkursna PORTAL 5

01.12.2014. 07-15-6 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

02.12.2014. 07-15obaveštenje o produženju roka

02.12.2014. 07-15-konkursna PORTAL 6

02.12.2014. 07-15-7 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

12.02.2015. 07-15ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

25.02.2015. 07-15-obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.03.2015. 071-15-obaveštenje o zaključenom ugovoru

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу