221-19-NABAVKA SPECIJALISTIČKIH KONSULTATIVNIH USLUGA I USLUGA MEDICINSKIH SNIMANJA