28. април – Светски дан безбедности на раду

28. април – Светски дан безбедности на раду

Дом здравља Шабац област безбедности на раду регулише у складу са свим важећим законским прописима, а у најбољем интересу свих запослених и наших пацијената. Управа и лице за безбедност и здравље на раду уз сарадњу са медицином рада – Одсек превентивне здравствене заштите, спроводи све законом прописане мере да би обезбедила услове потпуне безбедности и здравља на раду за све запослене у Дому здравља Шабац.

У том циљу тим за процену ризика – лидер тима, лице за безбедност и здрављe на раду Весна Михаиловић и специјалиста медицине рада, супспецијалиста токсикологије др Андрија Антонић – на сваком радном месту проценили су ризик најадекватнијом методом за процену ризика, предложили мере за отклањање и управљање ризиком. Директор Дома здравља Шабац прим. др Весна Ђурић прихватила је Акт о процени ризика 18. 1. 2010. године, а тиме и сугестије у погледу општих и превентивних мера, које пружају гаранцију да ће безбедност и здравље на раду бити на високом нивоу.

Ризици дефинисани Aктом о процени ризика су променљива категорија, континуирано се прате и контролишу, а по потреби ће се вршити измена и допуна Aкта што је регулисано законским прописима. Континуирана едукација и у овој области и јачање свести о потреби придржавања прописа од највећег је значаја и на томе ће се и у наредном периоду радити у нашој установи