Агенција за акредитацију здравствених установа најавила посету спољашњих оцењивача Дому здравља Шабац

Агенција за акредитацију здравствених установа најавила посету спољашњих оцењивача Дому здравља Шабац

У редовну акредитацијску посету нашем Дому здравља, крајем маја или почетком јуна, доћи ће два спољашња оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа. Реч је о редовној посети током које оцењивачи утврђују степен имплементације постигнутих стандарда у свим сегментима нашег рада.

Представници Агенције разговараће са руководством Дома здравља, координатором за акредитацију и представницима тимова за самооцењивање, а предвиђено је да прегледају и документацију о раду у протеклој години и обиђу установу.

Извештај о овој посети  Агенција ће доставити нашој установи у року  до 30 дана од дана  посете.