Анкете о задовољству пацијената и запослених у Дому здравља Шабац

Анкете о задовољству пацијената и запослених у Дому здравља Шабац

Запослени у свим службама Дома здравља Шабац данас су били у прилици да учествују у анкети о задовољству, као и ранијих година. Овој је претходила и анкета задовољства пацијената услугама нашег Дома здравља. Ову анкету наши корисници попуњавали су прошле недеље у стоматолошкој и службама за здравствену заштиту одраслог становништва, деце и жена. Анализа показатеља у оваквим анкетама даје смернице за стално унапређење квалитета услуга које пружамо, што нам је примарни циљ.