Author: Уредник сајта

30-17 Обавештење о закљученом уговору 30-17 Одлука о додели уговора 30-17 Конкурсна 3 30-17 Обавештење о продужењу рока 2 30-17 Појашњење 30-17 Обавештење о продужењу рока 30-17 Конкурсна документација 2 30-17 Конкурсна документација 30-17 Позив за подношење понуда ...

Медицинска сестра / техничар општег смера – 3 извршица, са пуним радним временом, на одређено време у трајању најдуже до три (3) месеца, због повећаног обима посла Документацију можете преузети овде: Јавни оглас...