Бољи услови лечења и рада у Мајуру

Бољи услови лечења и рада у Мајуру

Радови на побољшању енергетске ефикасности на амбуланти у Мајуру су завршени. Дотрајала столарија је замењена новом фасадном ПВЦ столаријом, а урађена је и термоизолација објекта. На овај начин побошљани су услови за лечење наших корисника и рад запослених, чиме додатно унапређујемо квалитет услуге у свим нашим објектима. 

Вредност радова је око 1,5 милиона динара.