Конкурси

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.01.2023.године до 30.06.2023.године. Медицинска сестра/техничар општег смера – 20 извршилаца; Лабораторијски техничар – 2 извршиоца; Гинеколошко-акушерска сестра – 1 извршилац. Референт за санитарну контролу – 1 извршилац Дипломирани правник за правне...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2022.године.   Возач- 1 извршилац   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-11.10.2022.godine(1)...

Доктор медицине– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2022.године За више информација, преузмите документ : javni oglas 07.11.2022. pov obim posla fond- Copy(1)...

са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2022.године. Службеник за јавне набавке- 1 извршилац Курир-техничар у копирници - 1 извршилац За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-13.10.2022.godine...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2022.године.   Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове - 1 извршилац   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-14.09.2022.godine...

Стоматолошка сестра/техничар – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, до годину дана, због повећаног обима посла За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom-14.09.2022.-Copy-Copy...

Доктор медицине– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 30.09.2022.године   За више информација, преузмите документ : javni oglas 21.12.2021. pov obim posla fond...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.09.2022.године, а најдуже до 31.12.2022.године.   Лабораторијски техничар, 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла,почев од 01.09.2022.године, а најдуже до 31.12.2022.године   За више информација, преузмите документ :...

Доктор медицине, 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због замене запосленог на специјализацији, до 30.09.2022.године За више информација, преузмите документ : javni oglas 16.06.2022....

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.07.2022.године до 31.12.2022.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 19 извршилаца; Лабораторијски техничар – 2 извршиоца; Фармацеутски техничар – 1 извршилац. Гинеколошко-акушерска сестра – 1 извршилац. Референт за санитарну контролу – 1...