Конкурси

Cа пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено      одсутне запослене због одобреног неплаћеног одсуства Дипломирани економиста – 1 извршилац; За више информација, преузмите документ : javni oglas ekonomista...

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца„Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, a најдуже до 31.12.2020.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац; Медицинска сестра/техничар акушерског смера– 2 извршиоца; За више информација, преизмите документ : javni oglas za tehnicare 24.08.2020 ...

Са пуним радним временом, на одређено време, а најдуже до 31.12.2020.године, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“ : Доктор стоматологије – 1 извршилац; за више информација, преузмите документ : javni oglas za stom projekat 17.08.2020 - Copy - Copy...

Доктор стоматологије - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла, Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања. За више информација, преузмите документ...

Са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне због боловања, на терет средстава сопствених прихода. Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац; За више информација, преузмите документ : javni oglas za tehnicara sop sredstva 23.07.2020.- Copy...

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“. Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године. Виша медицинска сестра/техничар – 2 извршилаца;Стоматолошка сестра – 2 извршилаца;Медицинска сестра/техничар општег смера –...

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“. Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године. Саобраћајни инжењер – 1 извршилац За више...

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“. Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године. Доктор медицине – 8 извршилаца;Доктор стоматологије – 1 извршилац; За више информација, преузмите документ...

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“. Радни однос се заснива на време од 01.06.2020.год. до 31.12. 2020.године.   Доктор стоматологије – 1 извршилац Медицинска сестра/техничар – 3 извршиоца За више информација, преузмите документ : javni oglas...

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020.године. Радни однос се заснива на време од 01.04.2020.год. до 30.06.2020.године. Доктор медицине – 1 извршилац Медицинска сестра/техничар – 2 извршиоца За...