Конкурси

Моторно возило Citroen Jumper FT 33 L2H2 2.2 HDI, произведено 2009. године, у возном стању, није регистровано, почетна цена 600.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом За више информација, преузмите документ : Licitacija...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.04.2023.године до 30.06.2023.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 3 извршиoца; 2.Спремачица  – 2 извршиоца   За више информација преузмите документ : grad sestra i spremacica 13.03.2023...

Фотокопир апарат „Canon“ – iR3235/iR3245; Аутоматски парни стерилизатор „Unisteri SL 336-2“ произвођача MMM,серијски број Б151043.   За више информација, преузмите документ : oglas - neposredna pogodba...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.01.2023.године до 30.06.2023.године. Медицинска сестра/техничар општег смера – 20 извршилаца; Лабораторијски техничар – 2 извршиоца; Гинеколошко-акушерска сестра – 1 извршилац. Референт за санитарну контролу – 1 извршилац Дипломирани правник за правне...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2022.године.   Возач- 1 извршилац   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-11.10.2022.godine(1)...

Доктор медицине– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2022.године За више информација, преузмите документ : javni oglas 07.11.2022. pov obim posla fond- Copy(1)...

са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2022.године. Службеник за јавне набавке- 1 извршилац Курир-техничар у копирници - 1 извршилац За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-13.10.2022.godine...