Конкурси

Доктор стоматологије - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла, Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла. За више информација,...

Медицинска сестра/техничар– 2 извршиоца , са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, а најдуже до 31.12.2021.године Виша медицинска сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, а...

Доктор медицине– 4 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године Медицинска сестра/техничар – 6 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године Возач – 6 извршилаца,са пуним...

Доктор стоматологије - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, до годину дана, због повећаног обима посла. ЗА више информација преузмите документ : javni oglas-dr stom 13.08.2021. - Copy...

са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта  „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 23.08.2021.год до 31.12.2021.год. Реализатор промотивних активности – 1 извршилац; За више информација, преузмите документ : javni oglas pr 10.08.2021...

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта  „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 02.08.2021.год до 31.12.2021.год. Лабораторијски техничар – 1 извршилац; За више информација, преузмите документ : javni-oglas-za лаборанта 12.07.2021...

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине: Општа медицина – 2 специјализације Педијатрија – 2 специјализација За више информација, преузмите документ : interni oglas-spec. 2021...

Доктор медицине– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, a најдуже до повратка привремено одсутне запослене због боловања За више информација, преузмите документ : javni-oglas-lekari-zamena-odredjeno bolovanje...

са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта  „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.07.2021.год до 31.12.2021.год. Виша медицинска сестра/техничар – 2 извршиоца; Медицинска сестра/техничар општег смера – 16 извршилаца; Лабораторијски техничар – 2 извршиоца; Фармацеутски техничар...

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, до 31.05.2021.године.     1) Медицинска сестра/техничар општег смера – 15 извршилаца За више информација, преузмите документ : javni oglas za tehnicare 22.03.2021...