Чувајте своје срце

Чувајте своје срце

У поводу Светског дана срца, у холу Треће здравствене станице, данас смо организовали акцију превентивних прегледа, а предавање је одржала др Ана Настасијевић.

Подршку овој акцији дали су представници руководства наше установе предвођени директорком др Јасмином Станковић и главном сестром Сањом Иванковић.

Више од 80 наших суграђана искористило је ову прилику да измери притисак, а код десет су уочене повишене вредности. Исти број пацијената имао је и повишену вредност шећера у крви, а ову услугу искористило је 64-оро корисника.

BMS индекс измерило је 52 пацијента, стање прегојазности уочено је код њих 15, у добу од 35 до 44 године. И у нешто старијем добу, од 45 до 54 године, 15 пацијената је у фази предгојазности, док осморо има гојазност првог степена. Предгојазност је уочена и код четворо пацијената старијих од 65 година, док је њих десеторо у фази гојазности првог степена.