Р.Б. Ординација/Тим Бр.тел.
1 Директор 363-627
2 Заменик директора 363-628
3 Помоћник директора за финансијске послове 363-382
4 Помоћник директора за медицинске послове 363-629
5 Помоћник директора за правне послове 363-615
6 Помоћник директора за техничке послове 363-359
7 Главна сестра 346-636
8 Секретарица 363-375
9 Факс 343-373

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу