Директорка Дома здравља Шабац прим. др Весна Ђурић изабрана за заменика председника УО Коморе здравствених установа Србије

Директорка Дома здравља Шабац прим. др Весна Ђурић изабрана за заменика председника УО Коморе здравствених установа Србије

Директорка Дома здравља Шабац прим. др Весна Ђурић изабрана је за заменика председника Управног одбора Коморе здравствених установа Србије. Председник УО Коморе је проф. др Георгиос Константинидис, директор Института за заштиту здравља деце и омладине Војводине у Новом Саду.

– Овај избор представља ми част, јер су у комори предтавници свих здравствених установа Србије, од домова здравља, преко болница, апотека, завода за јавно здравље, клиничких центара, ВМА. Ово сматрам признањем за напоре које запослени у Дому здравља Шабац свакодневно улажу у професионално обављање важног посла. Ово је и начин да непосредно дамо свој допринос креирању здравствене политике у нашој земљи – рекла је директорка Дома здравља Шабац прим. др Весна Ђурић.

Комора здравствених установа Србије је удружење чији су најважнији задаци, између осталог, заступање заједничких интереса чланица Коморе у функционисању здравственог система, развојне и економске политике пред државним и другим органима, старање о развоју и квалитету система здравствене заштите, организације здравствене службе и система здравственог осигурања у сарадњи са органима и организацијама које обављају делатност од интереса за здравствене установе, покретање иницијативе за доношење закона, других прописа и мера здравствене политике и бројни други.

Све ово указује на важност коју, у систему здравствене заштите има Комора. Због тога је избор директорке наше установе на одговорно место у Управном одбору Коморе здравствених установа Србије признање за рад и успех који су, у протеклом периоду, постигли менаџмент и запослени Дома здравља Шабац, али и могућност да непосредно учествујемо у доношењу одлука важних за функционисање наше делатности.