Дом здравља добио вакцину „Pentaxim“

Дом здравља добио вакцину „Pentaxim“

Почетком јануара Дом здравља Шабац добио је 120 доза петовалентне „Pentaxim“ вакцине. У складу са новим Правилником о имунизацији, који се примењује од 01. јануара 2015. године, ова вакцина се даје деци рођеној посе 1. новембра 2014. године и касније, као и деци која су из неког разлога имала трајну контариндикацију за вакцинацију. Остали пацијенти, који су старији од наведеног узраста и куповали су наведену вакцину, не могу вакцину добијати на терет здравственог осигурања.

– Верујемо да ће добијена количина вакцина задовољити потребе наших пацијената у наредних месец дана, када би морали добити нову вакцину. Тачан број вакцина који нам је неопходан за месец дана зависи од броја деце која су рођена у том периоду – каже др Биљана Вуковић, начелница Службе за здравствену заштиту деце у нашем Дому здравља.