Дом здравља Шабац аплицирао за средства у пројекту ДИЛС

Дом здравља Шабац аплицирао за средства у пројекту ДИЛС

„Бољи услови рада – виши квалитет здравствене заштите жена“ назив је пројекта којим је Дом здравља Шабац аплицирао за средства из пројекта ”Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS” која су намењена инвестиционим улагањима. Овај пројекат предвиђа оспежне радове на реконструкцији простора у Служби за здравствену заштиту жена, којом би се добили бољи услови за лечење пацијената, услед боље организације рада запослених, кроз тимове лекара и сестара. Пројекат предвиђа и замену столарије, реконструкцију електричне и рачунарске мреже, али и набавку намештаја и једног стерилизатора за потребе ове службе.

Пројектом ДИЛС предвиђено је улагање од око 11.000 евра у динарској противвредности у 43 дома здравља. Грантови се додељују са циљем да омогуће домовима здравља да у прелазном периоду ка успостављању децентрализованог система здравствене заштите, оснаже сопствене капацитете, набаве неоходну опрему и прилагоде инфраструктуру како би на што бољи начин одговорили специфичним потребама својих корисника и били оспособљени да у будућности пружају боље циљане, делотворније и квалитетније услуге.