Дом здравља Шабац добија возило у оквиру пројекта „Развој служби палијативног збрињавања у Републици Србији“

Дом здравља Шабац добија возило у оквиру пројекта „Развој служби палијативног збрињавања у Републици Србији“

Пројекат „Развој служби палијативног збрињавања у Републици Србији„ је заједнички пројекат Министарства здравља и Европске уније који финансира ЕУ. Циљ овог пројекта је да обезбеди техничку подршку за успостављање свеобухватног и модерног система палијативног збрињавања у Србији. Услуге палијативне неге, на тај начин треба да постану доступне свима којима су потребне, одраслим пацијентима и деци у одмаклим фазама малигних и других тешких болести, као и социјално угроженим групама. Како би допринела побољшању квалитета услуга у области палијативне неге, у оквиру овог пројекта, Европска Унија је финансирала и набавку 54 возила, која су намењена домовима здравља у нашој земљи. Наш Дом здравља ће у склопу пројекта добити возило Фиат Панда намењено управо палијативном збрињавању.  

Пројекат је почео у марту 2011. и траје 36 месеци – до марта 2014., а финансира се из претприступних фондова Европске уније (ИПА фондова). Европска унија је за подршку развоју палијативног збрињавања у Србији наменила 3,5 милиона евра. Од укупног износа, 2,5 милиона је намењено едукацији у области палијативног збрињавања и формирању специјализованих служби за палијативно збрињавање, док је 0,8 милиона евра намењено за куповину возила за тимове за палијативно збрињавање при домовима здравља и медицинске опреме за опремање јединица за палијативно збрињавање при болницама. Министарство здравља је такође наменило 0,6 милиона евра за реконструкцију болничких одељења намењених јединицама за палијативно збрињавање широм Србије.