Дом здравља Шабац добио акредитацију на седам година

Дом здравља Шабац добио акредитацију на седам година

Процес поновне акредитације нашег Дома здравља завршен је веома успешно – оцењено је у званичном извештају Агенције за акредитацију здравствених установа, који је настао на основу извештаја спољашњих оцењивача. Према овом извештају Дом здравља Шабац добиће сертификат о акредитацији на период од седам година. Током недавне посете тим спољашњих оцењивача у саставу др Радослав Милошевић, специјалиста ургентне медицине, вођа тима, вмс Гордана Симић и Радош Топаловић, дипл. правник упознали су се са свим сегментима нашег рада и имали увид у све области које се акредитују. У свом завршном извештају тим спољашњих оцењивача веома позитивно је оценио наш рад, што је основ за одлуку Агенције за акредитацију здравствених установа.

У овом извештају између осталог се каже:

„У установи је видљива оријентисаност ка пацијентима и запосленима, напор руководства и запослених на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената, као и напор руководства у промовисању тимског рада, професионалних вештина и етичких вредности код запослених. Веома се истиче напор да се развије партнерски однос између пацијената као примаоца услуга и здравствених радника и сарадника као даваоца здравствених услуга, на бази узајамног поверења и поштовања између пацијената и здравствених радника, као и поштовање права и дужности. Спољашњи оцењивачи су током  боравка у установи стекли утисак да су успостављени услови да Дом здравља оствари своју визију и постане  здравствена установу која ће корисницима пружати континуирану и квалитетну здравствену заштиту у складу са њиховим здравственим стањем, опште прихваћеним стручним стандардима и етичким начелима, у најбољем интересу пацијената и уз поштовање њихових личних ставова.“

– Завршни извештај Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, настао на темељу извештаја спољашњих оцењивача, који су крајем децембра боравили у вишедневној посети нашој установи, изузетно је добра вест за Дом здравља Шабац, све запослене, Град, али пре свега за наше пацијенте. Ово је потврда наше спремности да професионално и у складу са свим важећим стандардима обављамо одговоран посао. Ово је признање за уложене напоре, али и подстрек за активности које планирамо. Акредитација на седам година је и велики професионални изазов, јер смо у потпуности свесни у којој мери је важно одржати и унапредити постојеће и увести нове процедуре у редовним активностима. Захвалан сам свим запосленим који, савесно, одговорно и посвећено обављајући свој посао свакодневно, доприносе унапређењу квалитета нашег рада, што грађанима омогућава безбедну и поуздану здравствену заштиту, а то је наш примарни циљ – каже прим. др Мирослав Поповић, директор Дома здравља Шабац.

Спољашњи оцењивачи су, у оквиру акредитацијске посете у нашој установи боравили од 21. до 24. децембра прошле године.

– Завршни извештај Агенције за акредитацију је потврда квалитета, а похвале спољашњих оцењивача сврставају Дом здравља Шабац у водеће установе примарне здравствене заштите у Србији. Ово је доказ посвећеног рада у овој установи и у име Управног одбора Дома здравља Шабац упућујем срдачне честитке на оствареним резултатима, уверен да се до оваквог успеха долази само вредним, упорним и професионалним радом – сматра др Бранко Вујковић, председник УО Дома здравља Шабац.

У процесу акредитације нашег Дома здравља учествовало је девет тимова који су бројали од шест до дванаест чланова. У тимовима су били заступљени представницни запослених у свим релевантним областима рада, а координатор процеса је др Слађана Каурин Милетић, шеф Одсека планско-аналитичких послова.