Дом здравља Шабац међу најбољима у Србији – признање за рад и потврда квалитета

Дом здравља Шабац међу најбољима у Србији – признање за рад и потврда квалитета

Резултати евалуације квалитета рада здравствених установа на основу показатеља квалитета који су праћени у 2010. години, кoји су представљени на VII Националној конференцији о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите – Увођење културе безбедности пацијената у систем здравствене заштите Републике Србије, која је, у организацији Министарства здравља Републике Србије, одржана у Београду, сврстали су наш Дом здравља међу водеће у нашој земљи. На овом престижном скупу струке у категорији домова здравља на територији преко 50.000 становника за најбоље проглашени су Дом здравља Шабац, ДЗ Сремска Митровица, ДЗ Нови Београд, ДЗ Јагодина и ДЗ Пирот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конференцији су, заправо, представљене три целине непосредно повезане са сталним унапређењем квалитета здравствене заштите:

  • Безбедност пацијената,
  • Учесталост болничких инфекција,
  • Резултати евалуације квалитета рада здравствених установа на основу показатеља квалитета који су рутински праћени у 2010. години.

Присутним представницимa свих здравствених установа и институција, обратили су се министар здравља, проф. др Зоран Станковић, председник Републичке стручне комисије за надзор над болничким инфекцијама, проф. др Љиљана Марковић Денић, председник Републичке стручне комисије за унапређење квалитета здравствене заштите и безбедност пацијената, др. сци. мед. Весна Кораћ, директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, др Снежана Манић, представници Агенције за лекове и медицинска средства Србије, Института за јавно здравље Србије, Медицинског, Стоматолошког, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, представници здравствених установа.

Стално унапређење квалитета и безбедност пацијената представљају саставне дeлове свакодневних активности здравствених радника и свих других запослених у здравственом систему, а крајњи циљ је достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.

Организација VII Националне конференције о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите подржана је, као и бројне активности из ове обасти, у оквиру пројеката Министарства здравља „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ и Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – DILS који се финансирају из кредита Светске банке.