Дом здравља Шабац расписао позив за прикупљање понуда у поступку јавних набавки лека LANREOTID /amp и медицинске вате

Дом здравља Шабац расписао позив за прикупљање понуда у поступку јавних набавки лека LANREOTID /amp и медицинске вате

У циљу транспарентности поступка јавних набавки у Дому здравља Шабац све информације и документацију можете преузети овде:

ОДЛУКА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ЛЕКА lanreotid

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВАТА