Дом здравља Шабац у пројекту Рођени за читање Библиотеке шабачке

Дом здравља Шабац у пројекту Рођени за читање Библиотеке шабачке

У пројекат Рођени за читање Библиотеке шабачке, који има за циљ стимулацију гласног читања деци од најранијег узраста, развој писмености и читалачких навика, укључује се и Дом здравља Шабац. У среду, 23. новембра, педијатар Дома здравља разговараће са децом и њиховим родитељима у Библиотеци шабачкој у оквиру овог пројекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова сарадња се остварује у складу са ранијим договором да Библиотека снабдева Дом здравља дидактичким материјалом, а наши лекари и сарадници – педијатри, стоматолози, психолози, логопеди – се укључују у активности Библиотеке посетама током којих ће разговарати са родитељима и малишанима и одговарати на њихова питања.