Дом здравља Шабац учествује у пројекту Рођени за читање Библиотеке шабачке

Дом здравља Шабац учествује у пројекту Рођени за читање Библиотеке шабачке

Пројекат Библиотеке шабачке Рођени за читање, настао по узору на оне који се примењују у неколико земаља света, има за циљ стимулацију гласног читања деци од најранијег узраста, развој писмености и читалачких навика. Аутори су овај пројекат представили директорки Дома здравља Шабац прим. др Весни Ђурић, која је дала сагласност да се у реализацију укључи и наша здравствена установа. 

Договорено је да Библиотека шабачка снабдева Дом здравља дидактичким материјалом, а наши лекари и сарадници – педијатри, стоматолози, психолози, логопеди – укључиће се у активности Библиотеке посетама током којих ће разговарати са родитељима и њиховим малишанима и одговаратаи на њихова питања.

Правилан раст и развој детета суштина је педијатријске струке, па укључење у реализацију пројекта који томе доприноси видимо и као остварење наше мисије. Подаци о резултатима пројеката, који се већ спроводе у свету, иду у прилог тврдњи да рано гласно читање доприноси развоју писмености и успеху деце у школи. Педијатри у свету стимулишу родитеље у свакодневном читању деци од рођења и стварању средине у којој су књиге лако доступне детету, било у кући или у вртићима, утичу на породице да посећују библиотеке и позајмљују књиге и да то раде са својом децом.

Ако имамо у виду да писменост утиче на здравље директно и индиректно – јер је неписменост препозната као претпоставка лошијег здравственог стања и већих трошкова у здравству – јасно је и у потпуности оправдано наше настојање да у сарадњи са Библиотеком шабачком радом наших стручњака допринесемо формирању и развоју читалачких навика у најранијем узрасту.

Пројекат Born to read годинама се реализује у САД, позитивна искуства имају и стручњаци у Италији у оквиру пројекта Nati per leggere, као и сви окупљени око пројекта у Канади, Великој Британији, Хрватској.