Стање средстава на буџетском рачуну
Дома здравља Шабац на дан 07.12.2018.
4.458.607,11
1. Почетно стање 5.421.233,35
2. Прилив средстава од РФЗО
3. Прилив средстава од партиципације 28.950,00
4. Остале уплате
5. Исплате претходног дана 991.576,24
6. УКУПНО (1+2+3+4-5) 4.458.607,11
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 07.12.2018.
1. Исплата зарада запосленима
2. Исплата за путне трошкове
3. Исплата за лекoве и остали медицински материјал
4. Исплате материјалних трошкова 821.956,02
5. Остало 169.620,22
6. УКУПНО 991.576,24

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу