Рад на терену започиње пријемом позива на телефон 194. Сви телефонски разговори се снимају на компјутер-регистрофон што је од посебног значаја у случају судско-медицинског спора. На телефон се јављају медицински техничари или лекари, што је у зависности од расположивог кадра у смени (број лекара или техничара, тренутна заузетост у амбуланти или терену и сл). На индентификатору позива се уочава телефонски број са којег се позива хитна помоћ, од позивара се узимају општи подаци: име и презиме болесника (повређеног), адреса на којој се налази, главне тегобе, број телефона који мора бити исти са бројем на идентификатору и све се то бележи у протокол пријема позива, као и време пријема позива, време предаје позива екипи усмено или радио везом, као и време приспећа екипе на место позива (обавештава се путем радио везе). Сви позиви се на основу разговора сврставају по тријажним групама (протокол преузет из ЗЗХМП Ниш) на:

 

  • први ред хитности, тј. стања која непосредно угрожавају живот, на које екипа излази одмах, у првом минуту по пријему позива;
  • други ред хитности, стања која могу да чекају док се не заврши већ започети терен, али се у року 10 минута од пријема позива екипа мора упутити на лице места и
  • трећи ред хитности су пацијенти који могу да чекају 30 минута и више до ослобађања друге екипе: хронична болна стања, карциноми, неуралгије, инфективна стања код непокретних пацијената ноћу и нерадним данима, трудница, дојиља и сл.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу