ЈАВНА НАБАВКА 063-15 – НЕМЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР

ЈАВНА НАБАВКА 063-15 – НЕМЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР

24.09.2015. 063-15- KONKURSNA-PORTAL1-NEMED.SIT INVENTAR

24.09.2015. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

02.10.2015. 063-15-ODLUKA O DODELI UGOVORA

13.10.2015. 063-15-IZMENJENA ODLUKA O DODELI UGOVORA

13.10.2015. 063-15-ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

20.10.2015. 063-15-ОBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-UJN