ЈАВНА НАБАВКА 24-15 – Специјалистичке консултативне услуге