ЈАВНА НАБАВКА-36-17-УСЛУГЕ СЕРВИСА И ОДРЖАВАЊА ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ